Pokazy filmów wybranych przez Natashę Christię

01.06 sobota
16.00  
Pokazy filmów wybranych przez Natashę Christię
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (sala audiowizualna), pl. Szczepański 3a
Wstęp: 2 PLN

  

Who Is Afraid of Ideology (part 1)
Marwa Arsanios
(24 min)

Who Is Afraid of Ideology (part 1) [Kto się boi ideologii (cz. 1)], nakręcony w górach Kurdystanu na początku 2017 roku, koncentruje się przede wszystkim na Autonomicznym Ruchu Kobiet w Rożawie oraz jego samorządnych strukturach i sposobach zdobywania wiedzy. Ten partyzancki ruch uważa walkę o wyzwolenie płci za równie istotną i toczącą się jednocześnie z konfliktami zbrojnymi, feudalizmem, napięciami religijnymi i gospodarczymi. Jednak choć najsilniej podkreśla on kwestie ekologii i feminizmu, autonomiczny ruch kobiet nie jest projektem liberalnym. To ideologia, która narodziła się z działań wojennych i w ich trakcie jest praktykowana. W ostatnim czasie ruch jest aktywny między innymi podczas rewolucji w Syrii, która rozpoczęła się w 2011 roku i trwa do dziś.

 

Marwa Arsanios – artystka wizualna, reżyserka i badaczka zajmująca się rewizją polityki połowy XX wieku, postrzeganej ze współczesnej perspektywy, ze szczególnym naciskiem na kwestie płci, urbanizacji i industrializacji. Prowadzi badania zespołowe i pracuje w różnych dziedzinach.

 

Mothers of the Land
Alvaro Sarmiento, Diego Sarmiento
(74 min)

Mothers of the Land [Matki ziemi] rozgrywa się w kontekście zmian klimatycznych – wśród trzech krajów, które według przewidywań zostaną nimi najbardziej dotknięte, znajduje się Peru. Rolniczki pracujące w tym górzystym regionie z trudem przystosowują się do ekstremalnych zmian pogodowych i wyrządzanych przez nie spustoszeń. Robią to, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne techniki rolnicze, pozwalające na zmaksymalizowanie naturalnych źródeł energii.

Poświęcamy życie produkcji niezależnych filmów dokumentalnych na temat ochrony praw człowieka i ochrony środowiska w Andach oraz peruwiańskiej Amazonii, wierzymy bowiem, że filmy mają moc zmieniania świata.

 

(z opisu reżyserów)

 

Alvaro i Diego Sarmiento to pochodzący z Peru bracia filmowcy. Ich debiutancki film Green River: The Time of the Yakurunas [Zielona rzeka. Czas yakruna] miał premierę podczas 67. Festiwalu Filmowego w Berlinie (Forum 2017) i nowojorskiego Museum of Modern Art Doc Fortnight. Diego wyreżyserował kilka krótkometrażowych filmów, dwa z nich pokazywano w trakcie Berlinale: Earth’s Children (Generation 2014) i Sonia’s Dream (Culinary Cinema 2015). Alvaro jest artystą wizualnym i stypendystą w dziedzinie scenopisania Rockefeller Foundation Bellagio Center Arts & Literary Arts Residency oraz MacDowell Colony Fellowship.