Organizatorem Miesiąca Fotografii w Krakowie jest Fundacja Sztuk Wizualnych – organizacja pozarządowa powołana w 2001 roku w Krakowie, której celem jest promocja i popularyzacja sztuk wizualnych w Polsce. Za główne pole działalności przyjęła fotografię, a jako misję – szukanie jej nowych definicji w kontekście sztuki współczesnej, historii i socjologii. Służy temu przede wszystkim coroczny festiwal, najważniejszy projekt fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych organizuje także inne wydarzenia kulturalne, wydaje książki, promuje młodych artystów i nowe inicjatywy, zajmuje się również opracowywaniem i digitalizacją archiwów oraz promocją twórczości czołowych polskich artystów powojennych, między innymi Zofii Rydet, Wojciecha Plewińskiego i Zygmunta Rytki.

www.sztukawizualna.org