Filip BERENDT & Igor OMULECKI, Monomit / Mikado

 

WE START WORK FROM A PLACE OF NOT KNOWING

Tworzące się kolektywy zwykle ogłaszają swoje cele w manifeście, lecz tym razem to pominiemy. Nie jest to rezygnacja z założeń czy rodzaj ucieczki przed zarysowaniem zakresu działań, jest to natomiast pewna aberracja wynikająca z połączenia obszarów poszukiwań dwóch niezależnych artystów.

Nasza wystawa to próba zestawienia dwóch autonomicznych projektów i zaprezentowania części wspólnej. Oba cykle prac powstały w podobnym czasie. Głównym sposobem na uzyskanie obiektu była praca z intuicją, podświadomością i percepcją wzrokową. Efektem są utwory, w których formy rzeźbiarsko-malarskie przenikają się z fotografią. Proces twórczy dla nas jako artystów stanowi podróż w głąb Struktury Umysłu Zbiorowego.

 

MONOMIT

W cyklu Monomit rozpoczętym w 2015 roku łączę czarno-białe fotografie i geometryczne barwne bloki, aby stworzyć bogate prace ukazujące podróż osobistą i mitologiczną. Powtarzam proces wykorzystany w poprzednich cyklach, w których fotografowałem (a następnie niszczyłem) kompozycje przestrzenne zebrane na ścianie mojego studia. Powstałe obrazy mają korzenie w rzeźbie, grafice, malarstwie, a zwieńczeniem całego procesu jest fotografia. Jak sugeruje tytuł, ta nowa seria przywołuje monomit, czyli mit Hero – pojęcie antropologiczne stworzone przez Josepha Campbella, amerykańskiego mitoznawcę, religioznawcę, pisarza i myśliciela.

Celem projektu jest zwizualizowanie mitu wspólnego dla wszystkich kultur, a w swojej pracy oparłem się na moich kilkuletnich badaniach szamanizmu na czterech kontynentach. (Filip Berendt)

 

MIKADO

Inspiracją do powstania Mikado były spontaniczne instalacje tworzone przez mojego dziewięcioletniego syna Ignacego oraz aktywność konstrukcyjna bobrów. Mikado odsłania wnętrze budowania obrazu. Poprzez ukazanie pierwotnego gestu narzędzia stają się równie ważne jak rejestrowana rzeczywistość. Świat realny jest materiałem do przekształceń na poziomie energii. Mikado to rzeźba przestrzeni fotograficznej, wydobywająca bryłę i strukturę nowej formy. Pojawiający się nowy język obrazowania może nas skłonić do szerszego i bardziej aktualnego postrzegania rzeczywistości będącej złożonym, wielowarstwowym, płynnym układem, w którym wszystkie modele rozumienia świata i układy fizyczne istnieją równocześnie. Ostatecznie nasza percepcja i świadomość wyławiają i stwarzają to, co w danym momencie jest dostępne naszemu postrzeganiu i rozumieniu. (Igor Omulecki)

 

Filip Berendt (ur. 1975 w Łodzi) – artysta wizualny, absolwent Royal College of Art w Londynie. Stypendysta Ministra Kultury. Łączy fotografię z malarstwem i rzeźbą, badając czysto formalne i zmysłowe właściwości tego medium, starając się przekazać fizyczność fotografowanych obiektów poprzez interakcję, performance i instalacje rzeźbiarskie, wykraczając poza jego dokumentalną naturę. Unikatowy proces tworzenia jest bardzo ważnym aspektem jego pracy. Artysta konstruuje obiekty specjalnie do zdjęć, tworzy także przestrzenne kolaże na ścianach swojej pracowni, aby później zapisać je na fotografiach i na koniec zniszczyć. Twórczość Berendta prezentowana była m.in. na festiwalach Paris Photo, Photo London, Les Rencontres d’Arles oraz targach Liste Art Basel, w galeriach Gulbenkian Galleries (RCA, Londyn), Galerie im Saalbau (Berlin) oraz na łamach „Foam Magazine” i Lens Culture.

 

Igor Omulecki (ur. 1973 w Łodzi) – artysta wizualny, fotograf i pedagog. Stypendysta Ministra Kultury oraz m.st. Warszawy. Nagrodzony w wielu konkursach, m.in. IPA Award, PMH, ExhibitA, Photolucida Critical Mass, Cannes Lions, Europe’s Premier Creative Award. Jego prace charakteryzują się dużą różnorodnością. W ostatnich latach skupiają się głównie na kwestii percepcji wzrokowej i nowej formy obrazowania. Ma w swoim dorobku kilkaset publikacji prasowych i dziesiątki wystaw. Twórczość Omuleckiego prezentowana była m.in. w Barbican w Londynie, The Centre for Contemporary Art w Tel Awiwie, Matadero w Madrycie, Muzeum Narodowym Zachęta i MSN w Warszawie, a jego prace znajdują się w zbiorach Jankilevitsch Collection, Zachęty w Szczecinie i innych kolekcjach.

Miejsce:

Galeria Szara Kamienica
Rynek Główny 6

Czas trwania:

24.05–23.06.2019
wt.–pt. 15.00–19.00
sb.–nd. 11.00–19.00

Bilety:

Wstęp wolny